Skuteczny Samorząd – Integracja i rozwój

Spotkanie dla przedstawicieli samorządu Dolnego Śląska

Sławomir Pietrzak

Psycholog. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Od sierpnia 2022 roku jest Wojewódzkim Ekspertem ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii na Dolnym Śląsku.

Jest prezesem Fundacji Pozytywnej Profilaktyki oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Współpracuje z redakcją kwartalnika „Serwis Informacyjny Uzależnienia”.

Ukończył organizowaną przez EMCDDA i ISCTE-IUL „European Drugs Summer School” oraz „Executive Training on Drug Policy” organizowany przez Grupę Pompidou. Ukończył szkolenie „Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień” organizowane przez Fundację Praesterno. W roli eksperta uczestniczył w projekcie „Wsparcie gruzińskiej profilaktyki uzależnień na poziomie lokalnym”, realizowanym przez Fundację Praesterno. Obecnie jest ekspertem w projekcie „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”, realizowanym przez Fundację Praesterno i Fundację Pozytywnej Profilaktyki.

Jest współautorem podręcznika „Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Podręcznik dla samorządów” wydanego przez Fundację Praesterno oraz „Lokalne strategie rozwiązywania problemu narkomanii” wydanego przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej. Jest również współautorem programu szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom, wypracowanego na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”.

Jest również krajowym trenerem programu EUPC Adapt.

Swoje zainteresowania zawodowe kieruje przede wszystkim na profilaktykę opartą na podstawach naukowych oraz na rozwijanie współpracy międzysektorowej w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.