Skuteczny Samorząd – Integracja i rozwój

Spotkanie dla przedstawicieli samorządu Dolnego Śląska

Paweł Madej

Absolwent studiów magisterskich na kierunku administracja na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 2001 roku pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia, zajmując się obszarem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności ich wydawaniem, cofaniem, stwierdzaniem wygaśnięcia oraz różnymi rodzajami działań kontrolnych w tym zakresie.

Od 2013 roku zajmuje stanowisko Kierownika Działu Zezwoleń. Doświadczony praktyk, zajmujący się nie tylko stosowaniem prawa, ale również realizujący zadania w terenie, podczas kontroli punktów sprzedaży.

Z ramienia Urzędu prowadził szkolenia dla wrocławskiej Policji i brał udział w spotkaniach z przedstawicielami Straży Miejskiej Wrocławia oraz wrocławskich osiedli, których celem było przybliżenie tematyki zezwoleń oraz skuteczna współpraca w zakresie wyeliminowania występujących naruszeń prawa.

Od 2015 roku dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach współpracy z instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z obszaru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla pracowników urzędów innych gmin oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Przybliża uczestnikom szkoleń tematykę wydawania, cofania oraz wygaszania zezwoleń. Ponadto wyjaśnia, jak prawidłowo prowadzić kontrolę zasad i warunków korzystania z zezwoleń, sprawdzać lokalizację punktów sprzedaży oraz weryfikować dane w oświadczeniach o wartości sprzedaży, składanych corocznie przez wszystkich posiadaczy zezwoleń.