Skuteczny Samorząd – Integracja i rozwój

Spotkanie dla przedstawicieli samorządu Dolnego Śląska

Karolina Flacht i Bartosz Ślaski

Karolina Flacht

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień, certyfikowany terapeuta dialogu motywującego (dyplom Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej PTTM)

Swoje pierwsze działania w profilaktyce uzależnień opierała o wiedzę, którą czerpała od jej starszych kolegów i koleżanek z branży. Najgorsze było to, że w ogóle nie czuła tego o czym mówi. Przez kolejne lata szukała sposobu na lepsze rozumienie p r o f i l a k t y k i.

Jest trenerem szkolenia „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”. Brała udział w pierwszym pilotażowym kursie „Specjalistyczne szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień – program pilotażowy”. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Profilaktyka HIV/AIDS. Ukończyła szkolenie „ASAP – Training Project -DoT- Budowanie skutecznej profilaktyki uzależnień w Europie w oparciu o analizę systemów profilaktycznych i szeroko zakrojone szkolenia zawodowe.” Absolwentka Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych.

Po swoich doświadczeniach pomaga innym w zmianie paradygmatu profilaktyki uzależnień upowszechniając jej współczesne możliwości w oparciu o wystandaryzowane programy rekomendowane.

Bartosz Ślaski 

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień

Jest trenerem szkolenia „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”. Brał udział w pilotażowym kursie „Specjalistyczne szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień -program pilotażowy”. Ukończył szkolenie „ASAP – Training Project -DoT- Budowanie skutecznej profilaktyki uzależnień w Europie w oparciu o analizę systemów profilaktycznych i szeroko zakrojone szkolenia zawodowe.” Absolwent Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Ukończył szkolenia z programów rekomendowanych Fred Goes net, Program Wzmacniania Rodziny, Program Unplugged.

W profilaktyce uzależnień najbardziej lubi jej naukową podstawę: tabele, wykresy, dane. Analizy epidemiologiczne plus ukończone szkolenia pozwoliły mu zbudować warsztat profilaktyka – praktyka.