Skuteczny Samorząd – Integracja i rozwój

Spotkanie dla przedstawicieli samorządu Dolnego Śląska

Janusz Sierosławski

Socjolog, pracownik Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Prezes Zarządu Pracowni Badań i Inicjatyw Społecznych.

Od przeszło 35 lat zajmuje się badaniami problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Autor polskich badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD).

Przedstawiciel (Permanent Correspondent) Polski w Grupie Pompidou (Rada Europy) oraz w Grupie Ekspertów do Spraw Nadużywania Alkoholu i Innych Substancji Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Zdrowia Publicznego (Expert Group on Alcohol and Substance Abuse of Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-Being), ekspert Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (National Focal Point for European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction).

Autor 130 recenzowanych publikacji naukowych – polskich i o zasięgu międzynarodowym. Ponadto jest autorem wielu publikacji w czasopismach specjalistycznych adresowanych do profesjonalistów w zakresie problemu uzależnień.