Skuteczny Samorząd – Integracja i rozwój

Spotkanie dla przedstawicieli samorządu Dolnego Śląska

Iwona Bohdanowicz

Pedagog o specjalności resocjalizacja oraz specjalista psychoterapii uzależnień. Przez kilka lat pracowała w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkaniach usamodzielnienia.

Od 2010 roku pracuje z osobami uzależnionymi głównie od narkotyków, ale też od alkoholu i od czynności. Doświadczona specjalistka, zarówno w pracy ambulatoryjnej jak i w długoterminowym ośrodku stacjonarnym. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz metodą społeczności terapeutycznej.

Od ponad 10 lat jest streetworkerem, a w roku 2016 wraz z grupą znajomych założyła Fundację SALIDA, której do dziś jest prezesem i pod której szyldem obecnie działa poradnia uzależnień i świetlica drop-in dla osób uzależnionych na terenie Wrocławia.

Ukończyła Studium Socjoterapii i Promocji Zdrowia, Szkołę Pomocy Psychologicznej (B. i J. Rydlewskich) oraz liczne kursy i szkolenia o tematyce związanej z pomocą osobom uzależnionym.

Prywatnie miłośniczka zwierząt i posiadaczka rozpuszczonego psa, leniwego kota i wspaniałego konia.