Skuteczny Samorząd – Integracja i rozwój

Spotkanie dla przedstawicieli samorządu Dolnego Śląska

Dorota Jaszczak-Kuźmińska

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu resocjalizacji oraz studiów podyplomowych z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Ukończyła Studium Dialogu Motywującego otrzymując tytuł Terapeuty Motywującego. Posiada także Certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie jest w trakcie szkoły psychoterapii interaktywnej.

Od ponad 27 lat jest zaangażowana w realizację przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przez ponad 21 lat pracowała w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie m.in. zajmowała się działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Od 2020 roku była kierownikiem Działu Programów Lokalnych.

Od stycznia 2022 roku pracuje w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, gdzie koordynuje projekty współpracy z samorządami lokalnymi.

Jest członkinią Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. nt procedury „Niebieskie Karty” oraz kontaktu z osobami stosującymi przemoc i doznającymi przemocy, w tym z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji dotyczących zagadnień przemocy w rodzinie.