Skuteczny Samorząd – Integracja i rozwój

Spotkanie dla przedstawicieli samorządu Dolnego Śląska

7 grudnia 2022 r.
9.30 – 10.00Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15Powitanie uczestników, wprowadzenie do konferencji
Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Justyna Szydło, Dyrektor Departamentu Zdrowia
Sławomir Pietrzak, Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Dolnośląskiego
10.15 – 10.45Integracja działań wobec substancji psychoaktywnych na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym
Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii i Neurologii
10.45 – 11.45Nowe zadania samorządów wynikające z art. 4[1] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dorota Jaszczak–Kuźmińska, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
11.45 – 12.00Przerwa kawowa
12.00 – 12.30Używanie substancji psychoaktywnych w populacji Dolnego Śląska
Sławomir Pietrzak, Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
12.30 – 13.30System rekomendacji programów profilaktycznych jako wsparcie działań gminy w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom
Karolina Flacht, Bartosz Ślaski, Fundacja Motywacja i Działanie
13.30 – 13.45Przerwa kawowa
13.45 – 14.15Profilaktyka uzależnień behawioralnych związanych z korzystaniem z Internetu i urządzeń cyfrowych przez dzieci i młodzież – wskazówki dla samorządów
Anna Borkowska, NASK Państwowy Instytut Badawczy
14.15 – 14.45Programy redukcji szkód w działaniach gminy
Iwona Bohdanowicz, Fundacja Salida
14.45 – 15.15Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Dobre praktyki.
Paweł Madej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
15.15 – 15.30Podsumowanie, zakończenie konferencji
15.30Obiad